Current Blogger
Infotext
De neuzen in dezelfde richting
Er voor zorgen dat alle neuzen in dezelfde richting staan is heel belangrijk. Dit kan je enkel bereiken door ervoor zorgen dat iedereen weet in welke richting de neus moet staan. Om dit te bereiken, moet je communiceren… en veel communiceren. Eén van de belangrijke communicatiemomenten voor de kaderleden die betrokken zijn bij BOAR zijn de zogenaamde BOAR-days. De BOAR-days vinden sinds enkele jaren plaats eind november. 21 en 22 november was het weet zover... Het is een hele organisatie met meer dan 200 deelnemers. Tijdens de BOAR-days vinden er verschillende activiteiten plaats.
 
Dit jaar bestond de ochtend van de eerste dag uit workshops. Onze technisch inspecteurs die schade aan woningen regelen hebben met brio hun taken toegelicht…. Een andere workshop ging over de ervaringen van het flexiwerken en telewerking in operationele diensten… voor vele collega’s nog een plan maar voor verschillende collega’s binnen AG Insurance al een realiteit.
 
Zelf kon ik jammer niet deelnemen aan de workshops omdat ik mocht (of was het moest) deelnemen aan de generale repetitie van de globale uiteenzetting van de namiddag.
 
Tijdens de namiddagpresentaties, of misschien moet ik wel show zeggen, nemen enkele collega’s de rol van interviewer op zich en wordt een deel van het management het vuur aan de schenen gelegd. Zo wordt er ingezoomd op realisaties van het voorbije jaar, de financiële resultaten, de verkoop, …. Verder worden de plannen voor het volgend jaar uit de doeken gedaan. Zelf kon ik een tweetal projecten toelichten, maar hierover meer in een volgende blog na de officiële lancering! ’s Avonds wordt de dag afgesloten met een diner, gevolgd door een gezellig samenzijn.
De dames in het gezelschap hebben meestal niet veel nodig om de dans te openen en ook dit jaar was er snel een leuke ambiance! Het is plezierig om samen met de collega’s waar je een heel jaar mee samenwerkt samen uit de bol te gaan!
 
De BOAR-days zijn hun naam waardig en bestaan uit 2 dagen. Dit jaar kon ik er de tweede dag echter niet bij zijn… niet helemaal onlogisch aangezien ik niet meer binnen BOAR werk. Eigenlijk wel jammer omdat er vele nieuwe collega’s waren die ik gedurende de teambuilding beter had kunnen leren kennen.
 
edwin1.jpg
edwin2.jpg
edwin3.jpg