Current Blogger
Infotext
Verzekeren is de wereld verbeteren…
Dit jaar echt genoten van mijn zomerverlof… samen met het gezin 3 weken rondgetrokken. Genieten! Mijn echtgenote wees er me op dat het bovendien de eerste keer was in meer dan 5 jaar dat er geen deel van ons verlof onderbroken werd door een dringend telefoontje van AG Insurance in verband met een grote "catastrofe". We werden dit zomerseizoen gespaard van grote autobusongevallen, stormen op zomerfestivals, hevige regenval gevolgd door overstromingen, …
 
Indien er echt grote evenementen zijn, hebben we binnen AG Insurance een aantal scenario’s klaarliggen die we dan activeren. Intern noemen we deze scenario’s soms het "crisisplan"… maar eigenlijk ben ik echt niet akkoord met deze titel. Er is inderdaad een crisis of problematische situatie voor de klanten maar op dergelijke momenten is het bij AG Insurance geen crisis… Op dat moment komen onze teams immers in actie om op gecoördineerde wijze de nodige mensen te mobiliseren en onze klanten zo snel mogelijk bij te staan in nauwe samenwerking met onze partners.
 
In die scenario’s had ik mijn rol te spelen om de impact van het evenement in te schatten, zo de juiste reactie te kiezen en mee goed te keuren. Beeld je even in… Met één storm kunnen er op één dag een stortvloed, letterlijk en figuurlijk, van meer dan 20.000 schadegevallen ontstaan. Op dat moment is het alle hens aan dek… en kunnen we tonen wat we kunnen. Het is natuurlijk duidelijk dat we op één dag niet alle klanten kunnen bezoeken maar onze eigen inspecteurs schade brand, samen met externe expertisebureaus die nauw met ons samen werken en de makelaar van de klant, proberen snel de klanten bij te staan.
 
Verder was mijn verlof goed omdat ik gespaard ben geweest van feestjes waar verzekeringen en negatieve opmerkingen hand in hand gingen. Omdat men weet dat ik in een verzekeringsmaatschappij werk, krijg ik regelmatig opmerkingen over de hoogte van de premie, het schadegeval dat is afgewezen, de traagheid van proces… Ik kan jullie gerust stellen… dit zijn bij navraag opmerkingen over verzekeringen in het algemeen en zeker niet alleen gefocust op AG Insurance. Ik probeer dan meestal uit te leggen dat we binnen AG Insurance jaarlijks bijna 450.000 (!) schades behandelen en dat we bijna 900.000.000 Euro (lees negenhonderd miljoen Euro) uitbetalen aan mensen die een schade hebben geleden. De instructies intern zijn duidelijk… als we moeten betalen dan betalen we en liefst zo snel mogelijk. Wat we betalen moet correct zijn: niet te veel maar ook niet te weinig. Als we niet betalen, dan moeten we uitleggen waarom. Bij verzekeringen gaat het immers om een contract met afspraken, rechten en plichten. We proberen die zo helder mogelijk weer te geven maar toegegeven dat we verschillende van onze contracten nog helderder zouden kunnen formuleren en de schade beter hadden kunnen behandelen. Onszelf in vraag stellen en continu werken op verbetering, vinden we daarom erg belangrijk.
 
Op moeilijke momenten proberen we er te staan voor onze klanten maar binnen AG Insurance proberen we met Solidarity Days ook de minderbedeelden van onze maatschappij te helpen… dat is echter voor volgende keer.