Risk Manager Internal Control

AG Insurance
Deze vacature
Locatie :
Brussel

In uitvoering van de Solventie II wetgeving en de Belgische Controlewet die hierop is afgestemd, hebben de verzekeringsmaatschappijen en niet in het minst AG Insurance de laatste jaren enorm geïnvesteerd om binnen het ‘three lines of defence model’ een effectieve en aangepaste tweede verdedigingslijn uit te bouwen. Deze bestaat uit een aantal controlefuncties – risk management, compliance, actuariële functie, interne controle – die binnen de CRO office worden georganiseerd. Deze functies bieden aan de business lines een gepast kader voor de opvolging en controle van de verzekeringstechnische, financiële en operationele risico’s.

Binnen de CRO Office en meer bepaald in het departement ERM & GRC Coordination [1] zijn wij op zoek naar een persoon die als Risk Manager meer specifiek de interne controle functie mee kan helpen organiseren en verder uitbouwen. Naast deze hoofdactiviteit zal deze persoon ook een belangrijke rol vervullen in een aantal aspecten in verband met de organisatie van het risicobeheersysteem.

[1] ERM (Enterprise Risk Management), GRC (Governance, Risk and Compliance)

Je functie

Als Risk Manager sta je meer bepaald in voor het begeleiden van het Interne controle proces en aanverwante rapportering (INCA proces): het opzetten, de organisatie en onderhoud van het interne controleraamwerk [1] op basis van de interne beleidslijnen (risk policy framework) en de bedrijfsprocessen. Het sluitstuk van deze activiteit is de jaarlijkse redactie (in het Engels) van het InCA rapport op basis waarvan het Management de Management Control Statement (MCS) kan tekenen. Dit rapport is ook de basis voor de opstelling van een rapport bestemd voor de NBB met als inhoud een self-assessment van het Management i.v.m. de aangepastheid van de governance (kwaliteitsbeoordeling van bestaande structuren en bestuursorganen). In het bijzonder houden deze werkzaamheden verband met het vastleggen van controleobjectieven, de identificatie van risico’s en het definiëren van acties. Dit gebeurt in samenwerking en door interactie met de verschillende domeinexperten (risk, compliance, finance, policy owners) en de business lines en support units. Qua technische ondersteuning wordt er gebruik gemaakt van een tool BWise.

Naast deze hoofdactiviteit wordt je als lid van het ERM & GRC Coordination team eveneens geïntegreerd in en betrokken bij de praktische organisatie van het risicobeheersysteem. Taken in dit verband hebben onder meer betrekking op het beheer van het risk policy framework (zie eerder), de productie van de SFCR/RSR [2] rapporten, de organisatie van de verschillende risicocomités.

Je rapporteert aan een senior Risk Manager en onderhoudt nauwe contacten met het hoofd van ERM & GRC Coordination evenals de CRO.

[1]Interne controle is een proces uitgerold binnen de ganse onderneming met als doel het Management voldoende zekerheid te bieden wat de realisatie van de doelstellingen betreft op basis van de effectiviteit en efficiëntie van de activiteiten, de betrouwbaarheid van de financiële rapportering, het beschermen van de activa en het respecteren van wetten, interne beleidslijnen en procedures.

[2] SFCR (Solvency and Financial Condition Report), RSR (Regulatory Supervisory Report)

 

Je profiel
 • Je hebt een diploma in een economische richting met kennis van bedrijfskunde, organisatie, processen en controles, audit.
 • Je hebt reeds enige ervaring in een functie binnen interne controle, audit of risk management en vertoont de bereidheid om deze kennis diepgaand te ontwikkelen. Kennis van de interne bedrijfsprocessen van een verzekeraar is zeker een voordeel.
 • Je beheerst het Engels, Frans en Nederlands met duidelijk accent op de beheersing van het Engels (schriftelijk en mondeling).
 • Je hebt organisatorische capaciteiten en kennis van projectmanagement met oog voor deadlines en de kwaliteit van de verschillende bijdragen.
 • Je kan op een heldere en transparante wijze een boodschap overbrengen, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent leergierig, kritisch, challenging, systematisch, proactief, flexibel, toegewijd, in staat om zelfstandig te werken.
 • Je hebt interesse en de nodige vaardigheid om bestaande of toekomstige rapporterings – en analysetools te beheersen (BWise, Tagetik, Microsoft Office, Share-point beheer, …)
Wij bieden
 • Een bedrijf waar je kan groeien in je job en een veelzijdige loopbaan kan uitbouwen.
 • Een stabiele werkgever met een duidelijke langetermijnvisie.
 • Een positieve sfeer binnen je team, maar ook daarbuiten.
 • De nodige flexibiliteit om een goed evenwicht te vinden tussen werk en privé.
 • Een moderne werkplek met de juiste tools en hedendaagse technologie.
 • Een aantrekkelijk loonpakket met een brede waaier aan voordelen.
Interesse?

Solliciteer online!

348400
Opgelet: wij zullen je tijdens het sollicitatieproces vragen je CV op te laden.
Indien je over een toestel beschikt met iOS besturingssysteem, kan dit enkel via iCloud, dropbox of OneDrive. SOLLICITEER >
Je kan ook een herinnering naar jezelf sturen Stuur herinnering
Stuur herinnering
Voornaam*
Naam*
E-mail*
 
Door te klikken op de “Verzend” knop, geef ik AG Insurance de toelating om mijn gegevens te verwerken in het kader van de sollicitatieprocedure.
Locatie van deze job