Stage - Actuarial Function

​Onze organisatie

Het team Actuarial Function maakt deel uit van onze Central Risk Office.

Je functie

Om het Actuarial Function team actief te ondersteunen en bij te dragen tot zijn missie:

 • verleent de stagiair support aan de Actuarial Function Managers in het kader van hun onafhankelijke transversale activiteiten, zoals het evalueren van:
  • de conformiteit en de adequaatheid van de technische voorzieningen (Solvency II, IFRS, BeGAAP);
  • de conformiteit en de adequaatheid van de winstdelingsbeleid (Profit Sharing);
  • de gegrondheid van de onderschrijvingspraktijken;
  • de gegrondheid van de ALM en beleggingsstrategie;
  • de gegrondheid van het herverzekeringsprogramma.
    
 • draagt de stagiair bij tot de invoering van het riskmanagementsysteem van AG Insurance.
   
 • draagt de stagiair bij tot het coördineren van de berekening van de Solvency II technische voorzieningen (Life Retail, Employee Benefits & Health Care, Non-Life).
 • helpt de stagiair het Actuarial Function team de voortdurende evolutie van de wettelijke vereisten aan te pakken.
   
 • zal de stagiair betrokken worden in bepaalde transversale projecten (herziening van het winstdelingsmodel, standaardisering van de back-testingactiviteiten binnen AG Insurance…).
 • helpt de stagiair de Actuarial Function Managers als tweedelijns in het kader van de ontwikkeling van nieuwe en innoverende verzekeringsproducten (het internet der dingen, cyberverzekering…).

Je profiel

Je studeert actuariële wetenschappen en wil graag werken in een team van hooggekwalificeerde professionals!

Wij bieden

 • een unieke opportuniteit te werken in een transversaal, onafhankelijk team van 8 actuarissen (of gelijkwaardig) met verschillende achtergronden en ervaringen in een toonaangevende Belgische verzekeringsmaatschappij;
 • de mogelijkheid te werken op heel wat verschillende projecten en activiteiten, waarbij je te allen tijde een globale visie behoudt;
 • contacten met heel wat andere teams binnen AG Insurance;
 • een uitdagende stage in de financiële en riskmanagementsector;
 • persoonlijke omkadering en evaluatie tijdens de stage;
 • de mogelijkheid om werk en studies te combineren.

Contact

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Geert Van Dingenen - Livia Vernimmen (HR)