Stage - Risk Management Employee Benefits

Onze organisatie​

Employee Benefits en Health Care hebben hun eigen Risk Management afdeling.

Je functie

 • Je neemt deel aan het uitwerken en programmeren van risicomodellen, met oog op het kwantificeren en analyseren van risico's, die moeten dienen als basis voor het bepalen van de strategieën.
 • Je verbetert de risico- en evaluatiemodellen om een zo getrouw mogelijk beeld te geven van de eigendommen van de portefeuille EB/HC en te voldoen aan de vereisten gelinkt aan reporting (Solvency II) en boekhouding (IFRS17).
 • Je werkt mee aan de analyses en studies betreffende het bepalen van de 'Models Assumptions' die moeten gebruikt worden en aan de opvolging van de gebruikte modellen en je staaft deze in een gemotiveerd en beargumenteerd verslag.
 • Je helpt mee aan de uitwerking van nieuwe ontwikkelingen en aan het behoud van een kwalitatieve documentering van de modellen.
 • Je past de modellen aan om support te bieden op het vlak van profit testing, budgetten, onderschrijving en risicoanalyses betreffende tarifering en provisionering.
 • Je neemt actief deel aan technische werkgroepen en je brengt op een gestructureerde manier verslag uit van je deelname aan vergaderingen.
 • Je communiceert vlot en duidelijk – zowel mondeling als schriftelijk – over de resultaten en de gebruikte methodologie en je besteedt bijzondere aandacht aan het beheer van de informatie.

Je profiel

 • Je studeert actuariaat.
 • Je hebt interesse in risicobeheer en wil graag meer leren over de verzekeringsmarkt.
 • Je bent in staat om de huidige werkwijze kritisch te bekijken, je bent creatief en kunt 'out of the box' denken.
 • Je kunt presentaties geven, oplossingen op een duidelijke manier communiceren en anderen overtuigen.
 • Je hebt een goede kennis van de tweede landstaal en van het Engels.
 • Je hebt een uitstekende kennis van de verschillende informaticatools (Acces, Excel, Word, Visual Basic, SAS, ...) en hebt ervaring met programmeren.
 • Je kunt omgaan met belangenconflicten van verschillende partijen.

Wij bieden

 • Een bedrijf waar je kan groeien in je job en een veelzijdige loopbaan kan uitbouwen.
 • Een stabiele werkgever met een duidelijke langetermijnvisie.
 • Een positieve sfeer binnen je team, maar ook daarbuiten.
 • De nodige flexibiliteit om een goed evenwicht te vinden tussen werk en privé.
 • Een moderne werkplek met de juiste tools en hedendaagse technologie.
 • Een aantrekkelijk loonpakket met een brede waaier aan voordelen.

Contact

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Vincent Daubigny of Livia Vernimmen (HR)