Stage - Risk Management Life Insurance

Onze organisatie

Het departement Life Insurance Risk, Control and Performance Management maakt deel uit van AG Insurance Retail Life dat instaat voor de dienstverlening aan retailklanten van Bank Channel en Broker Channel.

Het team Life Insurance Modelling ontwikkelt en onderhoudt de Liability Cash Flow modellen en extraheert hieruit de nodige input data in overeenstemming met de Model Governance Policy van de onderneming. Life Insurance Modelling is onder meer actief op het vlak van Life & Health - Bank & Broker Channel.

Life Insurance Modelling tracht in de eerste plaats om de modelresultaten te begrijpen en te valideren, om accuratere en meer samenghangende modellen en processen te creëren, om hypotheses en resultaten te documenteren en om een vertrouwensrelatie op te bouwen met de klanten.

Life Insurance Valuation staat in voor het genereren en analyseren van Liability Cash Flows. Het team is onder meer verantwoordelijk voor het evalueren van de portefeuille en het berekenen van de impact van de nieuwe activiteit aan de hand van echte hypothesen, het bepalen van de kapitaaleisen (SCR) op basis van verschillende Solvency-standaarden (Solvency II, Ageas, …) en de (groepen) producten van het departement, het analyseren van de risico's die voortvloeien uit de interactie tussen de activa (marktrisico's) en passiva (onderschrijvingsrisico's), het garanderen van de gepastheid van onze contractverplichtingen naargelang de marktomstandigheden (Reserve Sufficiency Test), en het analyseren van de rentabiliteit van nieuwe producten/tarieven (Profit testing ex ante, Back testing ex post) in overeenstemming met de interne richtlijnen.

Life Insurance Valuation speelt ook een belangrijke rol op het vlak van het sensibiliseren van het management rond de risico's. Dit team zorgt ervoor dat het management rekening houdt met deze aspecten bij het nemen van beslissingen zodat de business lines geleidelijk aan compliant worden met Solvency II.

Je functie

 • Je draagt bij tot het ontwikkelen en programmeren van risicomodellen die risico's detecteren, kwantificeren en analyseren met het oog op het nemen van strategische beslissingen.
 • Je analyseert data en je voert onderzoeken uit om de te gebruiken modelhypothesen te bepalen en je stelt gedetailleerde verslagen op om je vaststellingen en aanbevelingen te ondersteunen.
 • Je neemt actief deel aan technische werkgroepen die de modellen ontwikkelen en/of aanpassen, en je stelt gedetailleerde verslagen op van de vergaderingen voor de opvolging.
 • Je werkt actief mee aan rentabiliteitstesten om het productontwikkelingsdepartement te ondersteunen en je verdedigt de vaststellingen vanuit actuarieel standpunt.
 • Je toont interesse voor en je helpt bij het bepalen van Solvency II-rapporteringsformaten en -inhoud.
 • Je cummuniceert duidelijk en efficiënt – mondeling en schriftelijk – over de resultaten en gekozen methodologie, en je gaat omzichtig om met informatie.

Je profiel

 • Je staat op het punt om je masterdiplome in Actuariële Wetenschappen te behalen.
 • Je bent geïnteresseerd in risicomanagement en je wilt je kennis van de verzekeringsmarkt uitbreiden.
 • Je denkt kritisch en durft het status quo te challengen. Je bent creatief en analytisch ingesteld en je kunt zelfstandig werken.
 • Je kunt goed presenteren en je bent in staat oplossingen efficient en overtuigend te communiceren.
 • Je beheerst de tweede landstaal, alsook het Engels.
 • Je hebt een goede kennis van de IT-packages (Acces, Excel, Word, Visual Basic, SAS, …) en je hebt ervaring met programmeren.
 • Je kunt goed omgaan met belangenconflicten tussen de verschillende stakeholders.

Wij bieden

 • Een bedrijf waar je kan groeien in je job en een veelzijdige loopbaan kan uitbouwen.
 • Een stabiele werkgever met een duidelijke langetermijnvisie.
 • Een positieve sfeer binnen je team, maar ook daarbuiten.
 • De nodige flexibiliteit om een goed evenwicht te vinden tussen werk en privé.
 • Een moderne werkplek met de juiste tools en hedendaagse technologie.
 • Een aantrekkelijk loonpakket met een brede waaier aan voordelen.

Contact

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Laurence Auquier - Livia Vernimmen (HR)