Stage - Risk Models and Methods

Onze organisatie

Het team Risk Models & Methods ondersteunt de evolutie van de procedure voor risicorapportering van AG Insurance. Het team is ook verantwoordelijk voor de risicomodellen en -methodes die transversaal gebruikt worden (bv. door alle gedecentraliseerde risicodepartementen Life en Non-Life) binnen AG Insurance voor het rapporteren van risico's. Ons departement staat momenteel in voor de volgende onderdelen van het proces:

 • Het Input Data Base (IDB) systeem, dat de input van data genereert vereist door het 'valuation model', alsook de Solvency Capital Requirement (SCR) aggregator, die ervoor zorgt dat de data owners hun gegevens invoeren;
 • De Monte-Carlo Risk Neutral Economic Scenario Generator;
 • Het Valuation Model, een stochastische ALM-motor gebruikt voor het berekenen van marktconforme balansen en/of kapitaalbehoeften binnen verschillende frameworks (Solvency II, Reserve Sufficiency Test en Market Consistent Embedded Value);
 • De SCR aggregator: gebruikt om de SCR te berekenen voor de eerste pijler volgens de standaardformule en de Partial Internal Model policy, en voor de tweede pijler volgens de AG Insurance Model Policy.

Concreet is het team Risk Models & Methods momenteel betrokken bij verschillende transversale projecten zoals:

 • Implementeren van 'het Solvency II Analysis of Change Process';
 • Verbeteren van het Valuation Model voor de dynamische modellering van het kredietrisico;
 • Verbeteren van de SCR aggregator om de vlotte afhandeling te garanderen van Solvency II-reportings;
 • Compliance met IFRS 17 trachten te bereiken;
 • Ontwerpen van een Solvency II Internal Model Market Risk;
 • Challengen en ondersteunen van de business lines bij het gebruik van transversale risicomodellen en -methodes.

Je functie

We zijn op zoek naar een stagiair-actuaris die actief meewerkt aan de opdrachten van het team Risk Models & Methods. Je vervult onder andere de volgende taken:

 • Je analyseert modellen en systemen, met inbegrip van de oplevering van de technische specificaties die de methodologische upgrades beschrijven en rechtvaardigen.
 • Je test of de methodologische upgrades correct geïmplementeerd werden en of deze betrouwbare en samenhangende resultaten opleveren.
 • Je steunt andere departementen bij hun activiteiten op het vlak van risk reporting (Market Consistent Value Added by New Business (VANB), Solvency II eerste en tweede pijler, Reserve Sufficiency Testing), door de rol op te nemen van expert in de transversale risicomodellen en -methodes.

Dankzij je expertise in de contacten met alle verschillende stakeholders fungeer je als ambassadeur van de risicomanagementcultuur bij AG Insurance in alle bovenstaande taken.

Je profiel

Student actuariaat.

Wij bieden

 • Je maakt deel uit van een team van toegewijde professionals met uiteenlopende achtergronden en ervaringen en die bereid zijn hun kennis te delen.
 • Je doet extra ervaring op in een van de meest interessante domeinen van risicomanagement in verzekeringen, dankzij de hoge kwaliteitsondersteuning van je omgeving.
 • Je werkt in een motiverende omgeving, dankzij projecten die belangrijk zijn voor verschillende stakeholders in de onderneming.
 • Je bouwt een uitgebreid netwerk uit via contacten met onze verschillende stakeholders.

Contact

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Gil Delcour of Livia Vernimmen (HR)