AG bouwt de IT-infrastructuur van morgen

​​

Het grootste IT-project van de voorbije 30 jaar. Dat is wat AG in 2021 nog te wachten staat. Want om in de toekomst te blijven innoveren, zetten we vandaag onze IT-infrastructuur op zijn kop. Hoe dat precies in zijn werk gaat, vertelt Philippe Van Belle, Chief Information & Technology Office bij AG.  

Het replatforming-project

Zelden iemand met zoveel trots en passie over een IT-project zien praten. “Onze huidige infrastructuur bestaat uit een mainframe en een 2000-tal servers," steekt Philippe Van Belle van wal. “Die servers beheren onze data, Office-toepassingen, userinterface en nog veel meer. Het mainframe is dan weer het kloppend hart van de verschillende applicaties die onze medewerkers elke dag gebruiken om onze klanten bij te staan. 90% van die applicaties en onze operationele gegevens bevinden zich op dit mainframe. Bij AG beheren we deze infrastructuur zelf, op het mainframe na. Dat wordt voorlopig nog uitbesteed."

Maar daar komt binnenkort dus verandering in, met het ambitieuze replatforming-project. “We gaan onze toepassingen en operationele gegevens verhuizen - of replatformen - van het mainframe naar respectievelijk servers en databases die we zelf beheren," gaat Philippe Van Belle verder. “Om dat klaar te spelen, transporteren we 60 miljoen (!) lijnen aan code naar een compleet nieuwe technologische omgeving. Er is dus heel wat werk aan de winkel. En intussen moeten we er wel voor zorgen dat onze IT-systemen operationeel blijven; onze klanten moeten op ons kunnen rekenen. Een immense technologische uitdaging, maar bij AG gaan we ze met het volle vertrouwen aan."  

What's in it for AG?

Volgens Philippe Van Belle bereiden we met dit project de toekomst voor. “En in die toekomst willen we met onze IT-dienst de drijvende kracht willen achter innovatie bij AG. Daarvoor hebben we een sterke infrastructuur nodig, die bovendien ook futureproof is. Want 10 jaar is snel voorbij in de IT-wereld. Zo zouden mainframes tegen 2030 sterk aan belang kunnen inboeten. Dat is een evolutie waar we op voorbereid willen zijn, dus gaan we nu al aan de slag."


Een wissel op de toekomst dus, maar ook op korte termijn zal het project al vruchten afwerpen. “Dankzij het replatforming-project zullen we flexibeler, innovatiever en opener te werk kunnen gaan. Zo wordt het onder andere makkelijker om meteen nieuwe technologieën te gebruiken. Daardoor kunnen we de komende jaren snel inspelen op de toenemende digitalisering en de evoluerende noden van onze klanten."

​“Maar dat is niet alles. Een moderne IT-infrastructuur is aantrekkelijker voor jong IT-talent. Een extra troef dus op een heel concurrentiële arbeidsmarkt. Ten slotte zal de nieuwe IT-infrastructuur onze datastrategie beter ondersteunen en kostenefficiënter zijn. Met de middelen die vrijkomen, kunnen we dan weer meer inzetten op innovatie. Kortom, het slagen van dit project zou voor AG een gigantische stap voorwaarts betekenen op technologisch vlak."​

Replatforming op het terrein

Dat het om een uitdagende opdracht gaat, hoor je ook bij de collega's die er dagelijks aan meewerken. “Je kan het vergelijken met een openhartoperatie," zegt Test Manager Stephany Torrekens. “De inzet is groot, maar het is tegelijk een ontzettend boeiend proces. Een project als dit maak je als IT'er maar een keer in je carrière mee."

Voor collega's die zelf nog maar pas aan hun IT-carrière gestart zijn, is het dus meteen een unicum. “Dit is mijn eerste ervaring in IT," vertelt IT System Engineer Assia M'higuen, “en wat me opvalt, hoezeer collega's kennis delen en elkaar helpen. Daardoor heb ik op korte tijd al heel wat kunnen opsteken van mijn collega's."

“Mijn favoriete aspect aan de replatforming? Samenwerken met allerlei verschillende collega's om tot een optimaal resultaat te komen," zegt IT System Engineer Jelle Poelman. “Die samenwerking is heel gevarieerd, wat het ook interessant maakt. Enerzijds werk je samen om de dagelijkse werking bij AG te garanderen; anderzijds ga je samen aan de slag om binnen dit project complexe vraagstukken op te lossen."

Bouw jij binnenkort mee aan onze toekomst?

“Als ik terugkijk op mijn 33-jarige carrière bij AG, dan is dit veruit het meest complexe en ambitieuze IT-project dat we ooit ondernomen hebben," besluit Philippe Van Belle. “Maar ik ben er rotsvast van overtuigd dat we er in de toekomst de vruchten van zullen plukken. "

Om in dat opzet te slagen, is het project prioriteit nummer één voor de hele IT-dienst. “Zo'n monumentaal project vraagt heel wat mankracht. Onze IT-teams leveren fantastisch werk. En ik ben enorm fier op wat ze op korte tijd, en in volle coronaperiode, al verwezenlijkt hebben. Maar we zijn er nog niet! Het komende jaar schakelen we nog een versnelling hoger. Daarom gaan we op zoek naar versterking: enthousiaste IT'ers die er vol voor durven gaan en die meteen een weerwaarde kunnen zijn in onze teams."

Ben jij zo iemand? Check onze vacatures​ en durf te springen! 

​​