Strategie en waarden

Nieuwe strategische ambities: Connect AG

AG bestaat binnenkort 200 jaar. Dat is uitzonderlijk voor een Belgische verzekeringsmaatschappij. Maar: we hebben altijd de weg van het succes gekozen.

Hoe? Door op de juiste momenten de juiste beslissingen te nemen, door in te spelen op de laatste trends en door ons aan te passen aan een steeds sneller evoluerende omgeving.

Sinds 2019 gaan we op hetzelfde elan verder, maar we blijven ook evolueren. Met onze vernieuwde strategie voor 2019-2021, Connect AG, leggen we nieuwe accenten om verder vorm te geven aan onze ambities, én nog meer geconnecteerd te zijn met onze klanten, partners, medewerkers en de samenleving.

Tijdens een speeddating met drie medewerkers vertelde Hans De Cuyper, CEO tot 22 oktober 2020, meer over Connect AG en onze ambities.

Sinds deze datum is Heidi Delobelle Hans opgevolgd als CEO van AG. In deze rol zal zij de implementatie van Connect AG vederzetten.

Vimeo settings

Youtube settings


Vier waarden

Met onze vernieuwde strategie geven we onze ambitie weer. Maar om die te verwezenlijken, vallen we terug op 4 waarden, die aan de basis liggen van alles wat we doen:

  • Care: blijk geven van respect en de mensen om ons heen helpen. Klanten én collega's.
  • Dare: grenzen verleggen, zonder bang te zijn om risico's te nemen.
  • Deliver: De dingen vooruit laten gaan, en onze beloftes houden.
  • Share: kennis delen en anderen inspireren met onze succesverhalen.